Пресконференция по проект „Заедно за всяко дете” ще се проведе в Елин Пелин

На 02.09.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Елин Пелин, на адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!”, Договор №BG16RFOP001-5.001-0008-С01/РД-02-37-143/ от 23.11.2017 г., съобщават от Община Елин Пелин.

Българите – все по-пестеливи

Българите са най-бедните в ЕС, но все пак успяват да спестяват. 53.371 млрд. лв. са достигнали депозитите на домакинствата към юли на тази години, сочи най-новият доклад на Българската народна банка. Спястяванията ни са се увеличили с 8% сравнение с миналата година и в момента се разняват на 46% от целия...